NÁŠ KREATÍVNY PRÍSTUP K DIZAJNU PRE VÁŠ VNÚTORNÝ POKOJ

navrh fasady

O nás

Riešite stavbu domu alebo iný druh stavby ?..stavebný projekt, projekt interiéru, potrebujete pomôcť s výberom stavebnej firmy, nacenením stavby ? Naša spoločnosť sa venuje dizajnu a projektovaniu obytných a komerčných stavieb vrátane interiéru. Máme praktické skúsenosti s realizáciou. Navrhujeme pre zákazníkov realistické riešenia šité na mieru. Máme radi šikovné moderné riešenia, ktoré zaručujú aby sa Váš domov stal príjemným miestom. 

Ponúkame komplexné služby v oblasti projektovania stavieb, poradenstva a inžinierskej činnosti. Vypracujeme projekty všetkých stupňov projektovej dokumentácie od ideovej štúdie po realizačný projekt. Zabezpečujeme meranie skutkového stavu budov a aj projekt skutkového stavu. Zabezpečíme návrh Vášho vytúženého bývania podľa Vašich predstáv, zohľadníme moderné prvky súčasných trendov bývania. Po ukončení projektovej časti naďalej poskytujeme odborné poradenstvo aj počas doby výstavby.

kancelária-návrh

Naše služby

Projekty stavieb

Navrhneme Vám projekt na mieru, v súlade s Vašimi potrebami. Projekt pre stavebné povolenie (PSP) slúži pre získanie stavebného povolenia. Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt pre uskutočnenie stavby (DPR) je podrobnejšie spracovaný projekt dôležitých častí ako statika, výkaz výmer, obsahuje výkresy detailov.Zároveň projekt slúži ako podklad pri výstavbe domu. Spoluprácou s nami tak získate moderné a funkčné bývanie v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Pomôžeme Vám zhodnotiť výber materiálov pre Váš dom v súlade s vlastnosťami ako sú - cena stavby, časová náročnosť realizácie stavby, statické požiadavky materiálov, tepelné vlastnosti atď.

Návrhy interiérov a exteriérov

Ponúkame vypracovanie 3D návrhov bytov, rodinných domov a väčších budov od grafickej štúdie až po realizačný projekt. Návrh interiéru/exteriéru zahŕňa aj detailné materiálové a rozmerové riešenie pre realizáciu. V 3D podobe pomáha k získaniu najlepšej predstavy rozmiestnenia nábytku a svietidiel, materiálového riešenia. 3D návrh Vám tak zjednoduší prácu pri samotnom zariaďovaní interiéru. Dielenská výkresová dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre stolára. Cena za 3D návrh závisí od náročnosti interiéru a rozsahu projektu.

Rozpočty budov

Tvorba rozpočtov budov a hál občianskej výstavby (administratívnych budov, garáží, hál ...), budov pre bývanie (rodinných domov, ubytovní, bytových domov, hotelov ...) , tvorba výkazu výmer, oceňovanie výkazu výmer, spracovanie položkového rozpočtu stavebných prác s výkazom výmer.

Forma spolupráce

Stretnutie a zadanie
Architektonická študia
Projektová dokumentácia
Odovzdanie a realizácia
Stretnutie a zadanie

Na začiatku sa uskutoční prvé stretnutie, kde klient povie svoje predstavy a požiadavky. Stretnutie je najlepšie zrealizovať na stavebnom pozemku alebo v priestore riešeného interiéru, kde sa dôkladne oboznámime s danými podmienkami, aby sme naplno využili potenciál parcely, prípadne priestoru. Následne si dohodneme platobné a termínové podmienky. Prvá fáza je tak ukončená a nasleduje vypracovanie architektonickej štúdie.

Architektonická študia

Architektonická štúdia domu, resp. priestoru je najdôležitejšou časťou celého procesu. Presne určujeme ako bude dielo vyzerať, jeho dizajn, koľko bude stáť a klientovi veľmi názorne ukážeme formou vizualizácii čo sme mu na mieru navrhli. Štúdia domu je prezentovaná dispozičným riešením, situáciou, vizualizáciami prípadne inými potrebnými výkresmi. Pri interiéroch sú to fotorealistické vizualizácie každej miestnosti v dostatočne výpovednom množstve. Štúdiu môže klient samozrejme pripomienkovať, práve tu je priestor na konzultáciu zmien a úprav.  Koncom tejto etapy je klientom odsúhlasená finálna verzia návrhu interiéru alebo domu. Nasleduje projektová dokumentácia.

Projektová dokumentácia

Projektová fáza prebieha spravidla bez nutnosti klientovho aktívneho prístupu. Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentácie, ktorá je potrebná na vydanie stavebného povolenia a na samotnú realizáciu diela. V tejto fáze spolupracujeme s tímom odborných projektantov. Projekt stavby obsahuje všetky potrebné časti ako sú projekty inžinierskych sietí a prípojok, posudky, prípadne rozpočet a výkaz výmer. Presný rozsah projektovej dokumentácie vyplynie z potrieb daného diela.

Odovzdanie a realizácia

Projekt odovzdávame vo viacerých vyhotoveniach, záleží od konkrétneho diela. Je možnosť dodať projekt aj na CD nosiči. Sme k dispozícii počas vybavovania stavebného povolenia, pre prípad potrebného doplnenia projektovej dokumentácie, alebo odbornej konzultácie.

Naš tím

Ing. Peter Hruška

Founder CEO projektová dokumentácia rozpočty

Ing. Michal Hruška

Founder CEO projektová dokumentácia a návrhy interiérov / vizualizácie

Povedali o nás

Naši partneri

TRZd
logo-formdesign-cele
spaceman slot
depo 25 bonus 25
slot qris
bonus new member