Ponuka našich služieb

Projekt pre stavebné povolenie

Navrhneme Vám projekt na mieru, v súlade s Vašimi potrebami. Poskytujeme komplexný balík služieb od jednoduchej štúdie, projektu pre stavebné povolenie až po realizačný projekt. Počas výstavby naďalej poskytujeme odborné poradenstvo.

3D Návrh interiéru a exteriéru

Ponúkame vypracovanie 3D návrhov bytov, rodinných domov a väčších budov od grafickej štúdie až po realizačný projekt. 3D modelovanie v súčastnosti napomáha k jasnej predstave ako bude Váš dom vyzerať.

Rozpočty budov

Tvorba rozpočtov budov a hál občianskej výstavby, budov pre bývanie, spracovanie položkového rozpočtu stavebných prác s výkazom výmer. Rozpočet rodinného domu slúži na kontrolu Vaších financií počas stavby.

Forma spolupráce

Stretnutie a zadanie
Architektonická študia
Projektová dokumentácia
Odovzdanie a realizácia
Stretnutie a zadanie

Na začiatku sa uskutoční prvé stretnutie, kde klient povie svoje predstavy a požiadavky. Stretnutie je najlepšie zrealizovať na stavebnom pozemku alebo v priestore riešeného interiéru, kde sa dôkladne oboznámime s danými podmienkami, aby sme naplno využili potenciál parcely, prípadne priestoru. Následne si dohodneme platobné a termínové podmienky. Prvá fáza je tak ukončená a nasleduje vypracovanie architektonickej štúdie.

Architektonická študia

Architektonická štúdia domu, resp. priestoru je najdôležitejšou časťou celého procesu. Presne určujeme ako bude dielo vyzerať, jeho dizajn, koľko bude stáť a klientovi veľmi názorne ukážeme formou vizualizácii čo sme mu na mieru navrhli. Štúdia domu je prezentovaná dispozičným riešením, situáciou, vizualizáciami prípadne inými potrebnými výkresmi. Pri interiéroch sú to fotorealistické vizualizácie každej miestnosti v dostatočne výpovednom množstve. Štúdiu môže klient samozrejme pripomienkovať, práve tu je priestor na konzultáciu zmien a úprav.  Koncom tejto etapy je klientom odsúhlasená finálna verzia návrhu interiéru alebo domu. Nasleduje projektová dokumentácia.

Projektová dokumentácia

Projektová fáza prebieha spravidla bez nutnosti klientovho aktívneho prístupu. Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentácie, ktorá je potrebná na vydanie stavebného povolenia a na samotnú realizáciu diela. V tejto fáze spolupracujeme s tímom odborných projektantov. Projekt stavby obsahuje všetky potrebné časti ako sú projekty inžinierskych sietí a prípojok, posudky, prípadne rozpočet a výkaz výmer. Presný rozsah projektovej dokumentácie vyplynie z potrieb daného diela.

Odovzdanie a realizácia

Projekt odovzdávame vo viacerých vyhotoveniach, záleží od konkrétneho diela. Je možnosť dodať projekt aj na CD nosiči. Sme k dispozícii počas vybavovania stavebného povolenia, pre prípad potrebného doplnenia projektovej dokumentácie, alebo odbornej konzultácie.

Posledné projekty

Profil - o nás

Riešite stavbu domu alebo iný druh stavby ?..stavebný projekt, projekt interiéru, potrebujete pomôcť s výberom stavebnej firmy, nacenením stavby ? Naša spoločnosť sa venuje dizajnu a projektovaniu obytných a komerčných stavieb vrátane interiéru. Máme praktické skúsenosti s realizáciou. Navrhujeme pre zákazníkov realistické riešenia šité na mieru. Máme radi šikovné moderné riešenia, ktoré zaručujú aby sa Váš domov stal príjemným miestom.

Kontakt

TELEFÓNNE ČÍSLO :

+421 944 151 072


    [honeypot hprojekty]


    spaceman slot